Koa Box with Humpback Whale
Koa Box with Humback Whale
Koa Box with Plumeria
Koa Box with Papio

Memory Boxes

Koa Box with Humpback Whale Marquetry

Koa Box with Plumeria Marquetry

Koa Box with Papio Marquetry

© 2020, Wooden Touches

Follow Shaun on Instagram @shaun_fleming